Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWYyNDYxZDkyOGVmOTUyNmVjZDE3YjdlYjFjODk3ZWRhOWVlYmIyZHwxMDE7OzE0OTg2MzQ2NDU7MjsxNDk4NTQ4MjQ1Ljk3MDM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"