Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MjQ5YjdiM2E0NmM1OWJhMDg2ZjZkZjZmNTIyYzI0ZGI3N2I5NzYwMnwxMDE7OzE0ODc2NTEzNTI7MjsxNDg3NTY0OTUyLjM3MDE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"