Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODhlYzI0MjRlYmFmN2E4YTVkNDA0Yzg3MjFiNjk1NWVjNDkzOTdlMnwxMDE7OzE0NzUzODU4ODE7MjsxNDc1Mjk5NDgxLjM5MDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"