Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjdhNzNlNmU1NjZkZDllMmUzZjNjMjVhNGI2MjcyZjY4ZjY1YmJhZnwxMDE7OzE0OTgzNTc0Nzc7MjsxNDk4MjcxMDc3LjIzMTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"