Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NjhiNTQ2ZjYxMTBiOGM2MTVhYTdmNGExMmRmODVhNWY0ZmE3ZmJhM3wxMDE7OzE0OTYyMDEzMTc7MjsxNDk2MTE0OTE3LjYxMTU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"