Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzNiNzE2ZTQ3NzY2MGIwOTFhNTE5YzllZmNhYWY1N2VhMDhhYzNkMnwxMDE7OzE0OTg0OTc4ODY7MjsxNDk4NDExNDg2LjA4MDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"