Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YjUyNDYyYmU3NjdiNzg3NTkyZThiM2RkNGRiM2QxNTE1MzBmNTMwZnwxMDE7OzE0OTM1NDQwNTQ7MjsxNDkzNDU3NjU0LjY2NTg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"