Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZWMzMzhhZDkwMjY3N2NhZDNhY2I1MDE5MmYxYTE1MzY4MDFhYjhlZXwxMDE7OzE0OTg1NDgwMTk7MjsxNDk4NDYxNjE5LjIyMDU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"