Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MGEzODcyM2MzYmNjMzYyMTgwMDRkYmY3ZDVmZDAzZjlkMDRmYTI4NnwxMDE7OzE0OTM2NDMyMzM7MjsxNDkzNTU2ODMzLjg5MTY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"