Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmNlZDAxNTZjMDRiYzQ2YzA4YjkxMmFmN2IyZTc4MGVmMjk4MTQ1NHwxMDE7OzE0OTMzMzcyMDc7MjsxNDkzMjUwODA3Ljg0NjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"