Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTQwMDEzNTJhYTM2Y2VmZTAyODJmOTQ1ZTZjMDA3Yjg1ODNiNzk0YXwxMDE7OzE0OTYyMzA4MDM7MjsxNDk2MTQ0NDAzLjI3ODk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"