Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDk5ZTFmNGY1NzUwMTgyNzhlZjI4NmVkMDFlYmQzZTg4NGM4MjM0N3wxMDE7OzE0OTMxOTYxMzc7MjsxNDkzMTA5NzM3Ljc4NjE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"