Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NGU1ZGJjZTA0ZjI2Y2ZiZWE0MmM2MDQ1NjIyYTg3MTYwZDhkMTNiNXwxMDE7OzE0OTM1MzY4OTU7MjsxNDkzNDUwNDk1LjQxMzE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"