Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDczZDE4YjFlMWI5OTk3OWIxYmU0NDA4YzY2YTA0NzFmZDBmNzNhMnwxMDE7OzE0OTM1NTA4ODQ7MjsxNDkzNDY0NDg0LjEyMDI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"