Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTAwYjg3MzQ5N2ZlMTUyNjc0YjAzYTQxMGU4ODNhOTA1NWUyOGY1YnwxMDE7OzE0OTg1NjY1MTc7MjsxNDk4NDgwMTE3Ljk3NzI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"