Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDVhZWQyZDQ1YTA4YjYwNGIzOWVkYTJhZTVhM2VjMzliY2FlY2I3ZnwxMDE7OzE0OTYxMjMzODE7MjsxNDk2MDM2OTgxLjI0OTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"