Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "N2QwODQ5ZGUyMGUyOTQzNGJkYjU2NzhhODNjMDljYzNiNDgxYmZiZXwxMDE7OzE0OTM0NjIyMjQ7MjsxNDkzMzc1ODI0Ljc1NDQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"