Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YTA5MzVjYjZkZGU1MTIyODg5YjlhZGJhODFkOGNmOTVmNjhhMmQzYXwxMDE7OzE0OTMzNDMwODI7MjsxNDkzMjU2NjgyLjM0Mjk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"