Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTc5ZmY4ZTMwZjBhMTliOTFkYjEyNjJiYjRkZjYzNjZkY2NiNDlhYnwxMDE7OzE0OTU4MjI4ODI7MjsxNDk1NzM2NDgyLjc4ODU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"