Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MDNlYjg4M2NlMjQ0ZWUxZGM2ZmNkMzZhYTY3NDFiNWQ0ZDc1OGJmZXwxMDE7OzE0OTM1NTI0NDA7MjsxNDkzNDY2MDQwLjk1MzY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"