Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NWEwMTkyYzg0OGY4NjFkYjZhMGQ0NDYzYTUwY2FjNmNkMThmNGM3NnwxMDE7OzE0OTA2MTI4NzA7MjsxNDkwNTI2NDcwLjM3ODg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"