Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTdlMjZkODUyOTY3ZjM1YTAxNmFiN2NkNzllMDI1YmZlOTRlMTUwN3wxMDE7OzE1MDExOTYzNTk7MjsxNTAxMTA5OTU5LjM0Njk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"