Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGJiNTkyODQ3Y2E2ZjE3NDkzYzk0NzU2MzMyYjRkMTg2ZWRhYTQ0YnwxMDE7OzE0OTM0NjIxNjI7MjsxNDkzMzc1NzYyLjY4Njk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"