Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OTA3NTZkZjJlMmMxZTI3M2Y5MjhmODdkNTQ0YTMyYjE4NGM2YzZkMHwxMDE7OzE0OTg3ODIzMzM7MjsxNDk4Njk1OTMzLjAwNzE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"