Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODliY2Y1ZmE2ODIzNTE5ZDU1YWVhZTk0NjMzNGM3ODUwZTFjMTVjYnwxMDE7OzE0OTg1MjQzMDk7MjsxNDk4NDM3OTA5LjEzOTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"