Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ODk5MTdkYWI1M2M2OTk1NjkzYjE3YWNlMjZiZWY1MTY2ZDVjYWUyYXwxMDE7OzE0OTMwNzA1MDg7MjsxNDkyOTg0MTA4LjY3MzE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"