Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGRiODFiMWU1YjVlNmE1Y2I4OGJkM2RlOGNiMzliM2YzY2U1YTM1ZnwxMDE7OzE0ODgzNDgzOTM7MjsxNDg4MjYxOTkzLjcwNDk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"