Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MDcxOTA0YmUzY2M1OTFkMjliYWFhMDdlY2E4NGM4ZDJhNjFkM2QzNnwxMDE7OzE0OTg0MDc1NjA7MjsxNDk4MzIxMTYwLjI4NDQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"