Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTQ5N2I1Mjk5ZmUxNjAxYjljYmI1MDI0ZGZlNzVhNzkxOTM5YTg1ZnwxMDE7OzE0OTYwNDI4MTg7MjsxNDk1OTU2NDE4LjU4MTtBbm9ueW1vdXM7ZWRpdDoq", Error "-1,INVALID_STR"