Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmFlYWVjNDI3MjczNjg0NzIyZWE2Yzg3ZmJiODY4YzYzMzcxMTE5NnwxMDE7OzE0OTYwNzEzODc7MjsxNDk1OTg0OTg3LjUzMDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"