Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "YmYwY2FiMGE4YzlmMWI3NjhjNWUxYWQ5YTk5MGJiZDZhNTJjYTZkMHwxMDE7OzE1MDEzMjYwNzQ7MjsxNTAxMjM5Njc0LjUzMTM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"