Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NTE0Zjc2ZTQxZDYwN2I0YjJmYmY1ZGM3NDNjNGU0NGVhMGVjYjAzZHwxMDE7OzE0OTg2NjU1OTg7MjsxNDk4NTc5MTk4LjE0MjY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"