Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWFhYzJiZjc5YWYyNjRhMmU4NWVlMDcwNzM4Yjg5Zjg5ZGUzODBiNXwxMDE7OzE0OTM0NzU4NDU7MjsxNDkzMzg5NDQ1LjQ5NTY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"