Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "M2QwYjM0Zjg4YjI2MjlhMDhjYTNkOWI5NDU3NjY0ZTViOGM0NzE5MnwxMDE7OzE0OTg4MjY5OTY7MjsxNDk4NzQwNTk2LjcxNTQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"