Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDE0ZjZjZWZhNWYwYjBmM2I5M2I4NjVjYTRmMjYwMTlhMTYzYmRjNXwxMDE7OzE0OTMxOTU5NTk7MjsxNDkzMTA5NTU5LjYyNDE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"