Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDFjNmIyN2VhN2FkZjJkODZhZTVhOTk2MDMzNmZiMTNlNDcyNTU5ZnwxMDE7OzE0OTU5NzI2NjI7MjsxNDk1ODg2MjYyLjY1OTE7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"