Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTU5ODc0MjVmNDg3YmYzODcxY2E4ZDc3YzA3M2JiMDkzMTk4MmJkMnwxMDE7OzE0OTM0NTM0NDI7MjsxNDkzMzY3MDQyLjA2Mjk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"