Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NjNjNzc0ODY4MTVkOGMzM2Q0OTg0MTViMDI0YWQ1MTQyYTFhYjljN3wxMDE7OzE0OTM1NzUyNTY7MjsxNDkzNDg4ODU2LjczMDk7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"