Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "MmE1ZTEzYmRkMmRhYzdjMDNiYTUxYzY3YWY3YmY1ZWQ5YTE2NDI5YnwxMDE7OzE0OTg1Nzg2OTI7MjsxNDk4NDkyMjkyLjMxMzc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"