Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZTkxOTNlZDhhMTZkZTIzNjU4ZmRiZWU3YWU1MmZlNmM3NzNmNjhmY3wxMDE7OzE1MDA4OTM5MTM7MjsxNTAwODA3NTEzLjg5MjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"