Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NGQ2Yzc3MTAyY2FlOWNhNjlhZDFmZWRhZjFhNjRhNmViOTVlYzVjZnwxMDE7OzE0OTM2OTIxNzA7MjsxNDkzNjA1NzcwLjc4MjU7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"