Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OWRkZDRlZmIxMjE4OGNhOGYxNjdjNGYyYTc4MDkwYzNjM2I2YzAyMnwxMDE7OzE0OTMyMzE5ODY7MjsxNDkzMTQ1NTg2Ljk0NTc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"