Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZmYyMTc5M2U1NGI5ODViMDEzMjgyNTgzMjBiNTcyYTI0NDBhOTFlYnwxMDE7OzE0OTM1MzE5Mzc7MjsxNDkzNDQ1NTM3LjI4NDM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"