Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZDE5ZDg1NzFlYTk4MGQ0MDcwOTUxMGVjMzZkZDgxNDk5ZDBmNmM5ZHwxMDE7OzE0OTg3NzE1NjU7MjsxNDk4Njg1MTY1LjIyNzg7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"