Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NWE3MjU3YTg5ZTI2MDgzZTc1NjViNDI1MDg0NzRhNDYyZmRlYzYwNXwxMDE7OzE0OTM2NDMwODU7MjsxNDkzNTU2Njg1Ljg5OTM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"