Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZjczNDEzM2Q3MWQyNjc0Y2YwYjBmM2NkYTkzMTNiODg0NmMyMGJhNXwxMDE7OzE0OTg1NjY2NDI7MjsxNDk4NDgwMjQyLjY5OTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"