Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NzI1ZjNhNmU1ZTg3OTRiMmExNzRlYzUzNjg4ZjlmYjcwYTI1YmYyMXwxMDE7OzE0OTM1MzcwODg7MjsxNDkzNDUwNjg4LjAwMTI7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"