Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NjhmNDA1YTY3MDNhYmE4MWFkNTQ2MWI4ZDJkZDQ3NzY1ZWFlNDlhYXwxMDE7OzE0OTMyMTAzMDM7MjsxNDkzMTIzOTAzLjQ2MDc7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"