Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "OGRjMzNmNWViZmM5YTAyYjRjYTFmN2M0YmI5NmYzNTBlZjQyZTczNXwxMDE7OzE0OTM2NDI5OTQ7MjsxNDkzNTU2NTk0LjM2MzQ7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"