Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "ZGZhOTZhNDM0ZDliNzg3Yzc5NmFiMDg1NzY1Y2Y4OTMzYmZkZTZjNnwxMDE7OzE0OTMzNTcxNTY7MjsxNDkzMjcwNzU2LjQ1NDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"