Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDU1YjhlMDdjMDc5N2Y1MDUzZDQ4ZDQ3NmYyYjMzMDZmYTdkODU4ZXwxMDE7OzE0OTg2MDg2NjQ7MjsxNDk4NTIyMjY0LjMxOTY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"