Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDg4YTU4ODE5ZWYzMjc1ODYzNjAzYjk3ZGRkYTg4ODc1YzljOTE5YnwxMDE7OzE0OTM1NTA5NTY7MjsxNDkzNDY0NTU2Ljk2MDY7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"