Kaltura_Client_Exception thrown

Invalid KS "NDMyODQyZGI0YjBlMTk2NjgwOGRjZGE0Zjk2ZmFhZDgwZmQ1YWM1NHwxMDE7OzE0OTg4MjcwODE7MjsxNDk4NzQwNjgxLjQzMDM7QW5vbnltb3VzO2VkaXQ6Kg==", Error "-1,INVALID_STR"